VII Rajd Miedwiański 2014

Zdjęcia z VII Rajdu Miedwiańskiego. 

https://onedrive.live.com/?cid=b21cddc7b00625da&id=B21CDDC7B00625DA%213327&ithint=folder,.JPG&authkey=!ABPSWWMmWz0nBS8